Προμήθεια εμφακελωτή

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια εμφακελλωτή, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών,  του έτους 2017 σύμφωνα με την αριθ. 301/2017 ΑΟΕ και με την 14/2017 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών,  συνολικής δαπάνης 21.814,00 € με Φ.Π.Α.