1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής,...

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων», προϋπολογισμού 98.765,00€ χωρίς ΦΠΑ και 122.468,60€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 164137 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα Α, Β1 και Γ τμήματα/ομάδες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 8/7/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

Διευκρίνηση (15/7/2022)

Attachments