1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και Ν.Π., για δύο (2) έτη 2024-25», προϋπολογισμού 1.060.850,14€ χωρίς ΦΠΑ και 1.292.566,12€ με ΦΠΑ, με συστημικό αριθμό 192815.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 24/10/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00:00 μέχρι την 26/11/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59:59.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 30/11/2023.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ