1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Δελτία Τύπου
  8. /
  9. Πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση...

Πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση της ΤΟΣ των Σερρών του space4people

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022, η 4η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (Τ.Ο.Σ.) των Σερρών (URBACT Local Group – ULG) του δικτύου πόλεων «space4people», συνεχίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις τακτικές συναντήσεις της. Τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν λειτουργικά και να μετατρέψουν σε περισσότερο ελκυστικό τον δημόσιο χώρο της πόλης που σχετίζεται με την αστική κινητικότητα.

Στην 4η Συνάντηση των Μελών της Τ.Ο.Σ. των Σερρών που οργανώθηκε και αυτή τη φορά διαδικτυακά λόγω των προληπτικών μέτρων και των κανόνων προστασίας του covid-19, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών και των Τεχνικών Υπηρεσιών του, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, ο επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας Σερρών, καθώς και εκπρόσωποι του ΡΑΔΙΟΤΑΧΙ Σερρών. Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε η κα. Παλάζη, Πρόεδρος του ΚΕΔΗΣ Σερρών.

Το πρόγραμμα της 4ης Συνάντησης ξεκίνησε με αναφορά από τη Συντονίστρια του έργου κα. Φωτεινή Μίκικη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό-Συγκοινωνιολόγο, στη μέχρι σήμερα πορεία του έργου του δικτύου «space4people», τόσο στις Σέρρες όσο και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις. Αναφέρθηκε στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και επεσήμανε την ανάγκη για την πύκνωση των επόμενων συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου στον Δήμο μας. 

Ακολούθησε μια σύντομη αναφορά, από την Ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου, στις διαδικτυακές διακρατικές συναντήσεις των εταίρων που έγιναν την προηγούμενη περίοδο, στις οποίες συμμετείχε και ο Δήμος Σερρών, και οι οποίες αφορούσαν θέματα συντονισμού του δικτύου αλλά και θέματα επιστημονικής υποστήριξης για τη διαχείριση και μετατροπή των οδικών αστικών αξόνων σε ασφαλείς δημόσιους χώρους για όλους.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στα Μέλη της Τ.Ο.Σ, το ενδιάμεσο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Draft IAP – Integrated Action Plan» όπου αποτυπώνεται το όραμα, οι στόχοι, και το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων που θα αναπτύξει η πόλη των Σερρών, στο πλαίσιο των ιδεών του δικτύου “space4people”.

Τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος τόσο τα μέλη της Τ.Ο.Σ., όσο και πολλοί συμπολίτες μας, παρουσιάστηκαν στη συνέχεια από τα στελέχη του Τεχνικού Σύμβουλου του έργου. Η έρευνα, η οποία δημοσιοποιήθηκε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε στόχο την διερεύνηση της προτεραιότητας που δίνουν φορείς και πολίτες, στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων χαμηλού κόστους, τις  Δράσεις Μικρής Κλίμακας (Small Scale Actions), που έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει το έργο.

Η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων έγινε μεταξύ τριών προτεινόμενων ομάδων δράσεων, για συγκεκριμένη κεντρική διαδρομή της πόλης: (Α) «Δράσεις για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου», (Β) «Δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» και (Γ) «Δράσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίον γίνεται η ενημέρωση του μετακινούμενου πολίτη».  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την υψηλή προτεραιότητα που έδωσαν οι φορείς και οι πολίτες σε δράσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της εμπειρίας του πεζού, με στοιχεία αστικού εξοπλισμού για την κίνηση και την στάση του (ομάδα δράσεων Α’), αλλά και στα θέματα της οδικής ασφάλειας, της ασφαλούς και ανεμπόδιστης κίνησης πεζών και ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης (ομάδα δράσεων Β’).

Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν την Ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, στην αναζήτηση βιώσιμων, καινοτόμων και τεχνικά άρτιων προτάσεων για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων χαμηλού κόστους, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που διατίθεται από το έργο «space4people» για τις Σέρρες.

Οι προτάσεις αυτές, παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στη συνέχεια της συνεδρίασης και αφορούσαν: α) την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων «έξυπνων» ηλιακών καθιστικών και (β) την εγκατάσταση τριών αυτόνομων συστημάτων ασφαλούς διάβασης πεζών, σε υφιστάμενες διαβάσεις εντός της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε με τα Μέλη της Τ.Ο.Σ, προέκυψε η ανάγκη για μια «τρίτη πρόταση» που συνδυάζει τις δύο πρώτες περιλαμβάνοντας την προμήθεια και εγκατάσταση δύο «έξυπνων» ηλιακών καθιστικών και δύο αυτόνομων συστημάτων ασφαλούς διάβασης πεζών.

Ακολούθως, η Συντονίστρια του έργου κα. Μίκικη, υπενθύμισε ότι το URBACT και το “space4people” προτείνουν επιλεκτικές ενέργειες και δράσεις προκειμένου να συμπληρώσουν το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας που ήδη έχει η πόλη, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της συμμετοχής των πολιτών και όχι ως μεμονωμένες και στατικές ενέργειες.

Τόσο η κα Ελένη Μαδεμλή, Πολιτικός Μηχανικός MSc και Συντονίστρια της Τ.Ο.Σ, όσο και η κα Εύη Ράντου, Αρχιτέκτων Μηχανικός –αναπληρώτρια συντονίστρια, επεσήμαναν τη φύση των Δράσεων Μικρής Κλίμακας ως πιλοτικές δράσεις χαμηλού κόστους και όχι ως «τεχνικά έργα».

Συνεχίζοντας τον διάλογο, με την παρέμβασή της η κα Νάσσου, από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών, τόνισε τη μεγάλη σημασία της ψηφιακής πληροφόρησης για τους καθημερινούς χρήστες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.  Όλοι οι συμμετέχοντες, συμφώνησαν ότι τέτοια έργα και δράσεις, ξεφεύγουν από τον χαρακτήρα της δράσης μικρής κλίμακας, ωστόσο θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και να ενσωματωθούν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης “space4people” των Σερρών.

Οι εργασίες της 4ης Τ.Ο.Σ ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση επί του χρονοδιαγράμματος του δικτύου “space4people” και την στόχευση των επόμενων συναντήσεων της Τ.Ο.Σ, τόσο στην υλοποίηση των Δράσεων Μικρής Κλίμακας όσο και στον τελικό σχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, έως το τέλος Μαΐου 2022.

Τα Μέλη της Τ.Ο.Σ ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη Συνεδρίαση σε ένα μήνα.