Πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα παροχής επιστημονικής βοήθειας

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου πτυχιούχων ΠΕ/ΤΕ ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών με αρμοδιότητα, την παροχή επιστημονικής βοήθειας και υποστήριξης σε θέματα σχετικά με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου, με ιδιαίτερες γνώσεις στην “Δημόσια Διοίκηση και Οργάνωση”.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: prosopikou@serres.gr από 30 Απριλίου 2020 μέχρι 4 Μαΐου 2020.