Πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής και με αρμοδιότητες: 1) την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς το Δήμο 2) Παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών Δήμου με τρίτους, 3) Παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: prosopikou@serres.gr από 30 Απριλίου 2020 μέχρι 4 Μαΐου 2020.