Παροχή υπηρεσίας για την μυοκτονία και απεντόμωσης στο χώρο των ξενώνων Χρυσοπηγης

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την παροχή υπηρεσίας για την μυοκτονία και απεντόμωσης στο χώρο των ξενώνων Χρυσοπηγης, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 157/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 1.480,00€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, για τις ανωτέρω μέχρι 05-04-2017.