ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο του προστίμου

Άν η παράβαση εξοφληθεί εντός 10 ημερών απο τη βεβαίωσή της, πληρώνεται κατά το ήμισυ του ποσού.