ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΑΓΑΜΟΥ-ΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας

Αρχεία

doc small

Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο 30.50 Kb