ΟΠΑΚΠΑ – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ) ανακοίνωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων και δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (βοηθητικών εργασιών).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 18-06-2021 μέχρι 24-06-2021.