ΟΠΑΚΠΑ – Μίσθωση ακινήτου

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για ατη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Λευκώνα.
Προθεσμία υποβολής προσφορών από 13/7/2016 έως 1/8/2016.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Βενιζέλου 139, 2ο όροφος, τηλ. 23210-22487.