ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Απόσπασμα σχεδίου πόλεως
  3. Βιογραφικό, αν γίνει πρόταση ονόματος.

Αρχεία

doc small Έντυπο αίτησης 41.00 Kb