Ο Δήμος Σερρών συμμετέχει στο έργο Space4People

Την Τρίτη 19-11-2019 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Space4People, η προγραμματισμένη επίσκεψη εκπροσώπου του συντονιστή εταίρου (Δήμος Bielefeld της Γερμανίας), ειδικού συμβούλου του έργου κ. Claus Koellinger (Lead Expert).

Η οργάνωση της επίσκεψης και οι σχετικές με αυτήν εργασίες, έγιναν βάσει προσυμφωνημένου προγράμματος. Κεντρικά θέματα-στόχοι της επίσκεψης ήταν τα παρακάτω:

  1. Οι συνεντεύξεις- συναντήσεις με: πολιτικούς εκπροσώπους του Δήμου Σερρών και στελέχη των υπηρεσιών του.
  2. Η σύσκεψη με τα μέλη της «Τοπικής Ομάδος URBACT (ULG)».
  3. Η επιτόπια επίσκεψη του ειδικού συμβούλου του έργου, βάσει προκαθορισμένης διαδρομής, σε περιοχές του Δήμου οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Space4People και τους εταίρους του, ως «καλές πρακτικές» (βιοκλιματικές παρεμβάσεις, χώροι φορτοεκφορτώσεων, πεζοδρομήσεις).

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο κτήριο της πρώην ΤΕΔΚ   όπου συμμετείχαν: εκπρόσωποι φορέων της πόλης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το έργο κ. Γεώργιος Νυxτοπάτης, στελέχη εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, o ειδικός σύμβουλος του έργου κ. Claus Koellinger, ο εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου, για την πρώτη φάση του έργου, καθηγητής κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

Έγιναν διάφορες παρουσιάσεις και ακολούθως τοποθετήσεις και συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων.

Γενική διαπίστωση υπήρξε το ότι το έργο  Space4People αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία συμβολής στη διαμόρφωση συναντίληψης και στη διατύπωση κοινού οράματος σε ότι αφορά τις μετακινήσεις-μεταφορές για την πόλη των Σερρών.

Το έργο Space4People έρχεται σε μια καλή συγκυρία για την πόλη, όπου βρίσκεται υπό εκπόνηση το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν θετικές συνέργειες.

Η πρόταση εκπόνησης της πρώτης φάσης του έργου Space4People έγινε αποδεκτή προς χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα URBACT, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και όπως τονίσθηκε, αυτή η πρώτη φάση του έργου αφορά στην προετοιμασία και υποβολή της πλήρους πρότασης.

Στο προηγούμενο πλαίσιο εντάσσεται η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του συντονιστή εταίρου, το Bielefeld της Γερμανίας, η επίσκεψη στις Σέρρες του ειδικού συμβούλου, καθώς επίσης και η επόμενη συνάντηση των εταίρων στην πόλη Nazare της Πορτογαλίας, τον Ιανουάριο του 2020.  Εφόσον τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πρότασης εκπόνησης της Β’φάσης του έργου είναι θετικά, η εκπόνησή της αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2020.