Προμήθεια Τεχνολογικών Μέσων και Εξοπλισμού για την Υποστήριξη της Τουριστικής Προβολής της Πόλης των Σερρών