Έργα Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου (Φάση 1)

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου », προϋπολογισμού 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό738/01.02.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06  «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και τίτλο πρόσκλησης  «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».

Περιγραφή της  πράξης:

Αντικείμενο της δράσης «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (ΦΑΣΗ 1)» είναι η διαμόρφωση μίας  παιδικής χαράς και η αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας και της περιοχής περιμετρικά αυτής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαμόρφωση της παιδικής χαράς επί της οδού Δημογερόντων (ΟΠ 209Α) έτσι ώστε να τηρεί τις προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚΒ΄931) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την υπ΄αριθμ 27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β΄/25-07-2014) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και συγκεκριμένα το άρθρο 2 περί Υφιστάμενες Παιδικές Χαρές. Επίσης ο σχεδιασμός της προσανατολίστηκε στον διαχωρισμό των ηλικιακών ομάδων, δεδομένου της μικρής της επιφάνειας και προκειμένου η επιλογή των οργάνων και του εν γένει εξοπλισμού να είναι στοχευμένη και λειτουργική.

Όσον αφορά την αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας, αυτή αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών στις θέσεις που ήδη υπάρχουν, με καινούργια καλαίσθητα φωτιστικά, αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα θα εγκατασταθούν επιδαπέδια φωτιστικά στο χώρο των φυτεύσεων , βελτιώνοντας την αισθητική και λειτουργική εικόνα της κεντρικής πλατείας της πόλης. Επίσης θα αντικατασταθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των 3 εμβληματικών σιντριβανιών στο κέντρο της πλατείας.

Τέλος, η αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας περιμετρικά αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Ερμού, η οποία αποτελεί τη «φυσική προέκταση» της πλατείας αλλά και το «φυσική μετάβαση» στην πεζοδρομημένη περιοχή της Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έτσι, ο σχεδιασμός αφορά την αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων (διατηρώντας πλάτη κυκλοφορίας), την εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, αύξηση των χώρων πρασίνου και ανανέωση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού οδού.

Σκοπός της πράξης:

Μέσω της προτεινόμενης Πράξης ο Δήμος Σερρών θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης . Συνολικά θα γίνου παρεμβάσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν τον δημόσιο χώρο της πόλης, θα ενισχύσουν το αστικό πράσινο, θα μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση στο δημοτικό φωτισμό.

POSTER