Ενοποίηση Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών στο Δήμο Σερρών

 sbaa

Η πράξη με τίτλο «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 380.000,00 € (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 3792/13.07.2020 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και τίτλο πρόσκλησης «Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».

Περιγραφή της   πράξης:

Η Πράξη αφορά τη συνέχιση του δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός της πόλης των Σερρών με σκοπό την ενοποίηση του υφιστάμενου με το νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου, μαζί με τις απαραίτητες προσαρμογές, ανέρχεται σε περίπου 750μ και πρόκειται να αναπτυχθεί στις εξής οδούς:

  • Γ. Παπανδρέου (από την αρχή έως την οδό Χρ. Σμύρνης) – 95μ, χωρίς ανακατασκευή του πεζοδρομίου.
  • Κωνσταντινουπόλεως (από Εθν. Αντίστασης έως δ/ση με Εξοχών, τέλος νέου δικτύου) – 610μ, με ανακατασκευή του πεζοδρομίου, στο ίδιο πλάτος.

Με την κατασκευή του νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων θα ενωθούν τα διάσπαρτα υφιστάμενα τμήματα με σκοπό τη δημιουργία ενός ποδηλατικού άξονα Βορρά-Νότου που θα διατρέχει τον αστικό ιστό και το κέντρο της πόλης, συνδέοντας δύο βασικούς πόλους έλξης της πόλης. Το Κεντρικό Πάρκο και την κοιλάδα των Σερρών, στην οδό Εξοχών, η οποία εκτός από περιοχή αναψυχής φιλοξενεί πλήθος γηπέδων διαφόρων αθλημάτων καθώς και το δημοτικό κολυμβητήριο. Με την ανάπτυξη του νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων επιτυγχάνεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αναβάθμιση των συνθηκών μετακίνησης των χρηστών ποδηλάτων εντός της πόλεως. Συνεπώς, μέσω της προτεινόμενης Πράξης ο Δήμος Σερρών προχωρεί σε παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ με γενικότερο στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και συνεπώς την ποιότητα ζωής των κατοίκων τόσο της περιοχής όσο και του συνόλου της πόλης των Σερρών..

 Σκοπός της πράξης:

 Η προτεινόμενη Πράξη αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω της ΣΒΑΑ Δ. Σερρών που αποσκοπούν στην προώθηση των βασικών αρχών της Βιώσιμης Κινητικότητας, καθώς η υλοποίηση της συνδέεται με την δημιουργία βασικών υποδομών που καθιστούν προσιτούς στο κοινό τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, δηλαδή το ποδήλατο.

Το ποδήλατο αποτελεί έναν εναλλακτικό και βιώσιμο τρόπο μετακίνησης, ενώ τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά και δεν περιορίζονται μόνο στους χρήστες αλλά επεκτείνονται στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας η οποία υλοποιεί και προωθεί αυτόν τον τρόπο μετακίνησης και αφορούν τη συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών διάφορων επιβλαβών για την υγεία ρύπων, στη μείωση του θορύβου εντός του αστικού ιστού, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Μέσω της αύξησης χρήσης του ποδηλάτου για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, οι κάτοικοί των Σερρών υιοθετούν και βάζουν στον καθημερινό τρόπο ζωής τους το ποδήλατο, έναν διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, το οποίο αποδεδειγμένα συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας αυτών που το χρησιμοποιούν. Η χρήση του ποδηλάτου προσφέρει τη δυνατότητα για αεροβική γυμναστική, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και αποτελεί μία ήπια, προσιτή και οικονομική μορφή άσκησης κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. Επίσης, το ποδήλατο είναι ένα μεταφορικό μέσο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διατήρηση της κοινωνικής ζωής και συνοχής στις πόλεις, επιτρέποντας τους πολίτες να συναντιούνται μεταξύ τους και να επικοινωνούν. 

Poster