Ενέργειες Προσέλκυσης Επισκεπτών

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών », προϋπολογισμού 70.244,28 € (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 6354/20.112018  Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06  “Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων“ και τίτλο πρόσκλησης “Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών”.

 

Περιγραφή της   πράξης:

 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών»  αφορά σε :

  1. Εκπόνηση marketing plan τουριστικού προϊόντος Δήμου Σερρών που θα αφορά στο γενικό τουριστικό κοινό.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση ενός marketing plan το οποίο αφορά το τουριστικό προϊόν του Δήμου Σερρών και απευθύνεται στο γενικό τουριστικό κοινό. Μέσω αυτού του σχεδίου θα δημιουργηθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού που θα περιλαμβάνει:

– καταγραφή υποδομών, πόρων και δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα

– δημιουργία μιας νέας τουριστικής εικόνας που θα αποτελεί και τη βάση του σχεδίου προβολής-προώθησης με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ότι αφορά στα εργαλεία προώθησης.

Με αυτό τον τρόπο σκοπεύεται η πόλη των Σερρών να λειτουργήσει ως ορμητήριο για εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών.

  1. Εκπόνησης πλάνου στρατηγικής για τη διεξαγωγή προγράμματος φιλοξενίας για επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους, travel bloggers αλλά και προσωπικότητες από άλλες χώρες ενδιαφέροντος όπως θα προσδιοριστούν από το marketing plan. Αναλυτικότερα τα προγράμματα φιλοξενίας που θα αναπτυχθούν κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος που θα περιλαμβάνουν τα εξής.

– ανάπτυξη παρουσίας τουριστικής ιστορίας και εμπειρίας της πόλης των Σερρών και της ευρύτερης περιοχής.

– διαμόρφωση πιθανής λίστας συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φιλοξενίας σε σχέση με τις αγορές στόχους που έχουν υποδειχθεί από το marketing plan.

– ανάπτυξη και παρουσίαση αναλυτικού πλάνου και δρομολογίων των προγραμμάτων φιλοξενίας.

  1. Δράσεις προβολής που αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και εξοικείωσης (fam trips) που περιγράφηκαν αναλυτικά από το παραπάνω επιχειρησιακό Σχέδιο, με καλεσμένους επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού από συγκεκριμένες αγορές – στόχους όπως αυτές υποδείχθηκαν από το marketing plan.

 

  

Σκοπός της πράξης:

 Προκειμένου να αποκτήσει η πόλη των Σερρών, ο υπόλοιπος Δήμος αλλά και η ευρύτερη περιοχή ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος θεωρείται αρχικά αναγκαία η εκπόνηση ενός  marketing plan . Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία για να μπορέσουν να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε ο Δήμος Σερρών να αποτελέσει έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό και να συμπεριληφθεί μεταξύ των κορυφαίων τουριστικών επιλογών σε επίπεδο Περιφέρειας και Βόρειας Ελλάδας. Το σχέδιο αυτό συνοδεύεται στη συνέχεια τόσο από τη διαμόρφωση ενός προγράμματος φιλοξενίας και εξοικείωσης (fam tips)  προσανατολισμένο σε επαγγελματίες από τον χώρο του τουρισμού όσο και στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών προβολής και προώθησης με σκοπό την ανάπτυξη σημαντικών δημοσίων σχέσεων με τουριστικούς πράκτορες και οργανισμούς, επιλεγμένους travel bloggers και τουριστικούς δημοσιογράφους, η οποία είναι μια ιδιαιτέρως χρήσιμη και αποδοτική ενέργεια προβολής, καθώς οι παραπάνω ομάδες επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το τουριστικό ρεύμα από τη χώρα τους. Συνεπώς η επιτόπια προσωπική εμπειρία, γνωριμία και επαφή κάνει πιο δυνατή την τουριστική εμπειρία και έτσι θα μπορέσουν να αρθρογραφήσουν και να το προωθήσουν καλύτερα το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

POSTER