Εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων ποδηλάτων

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο «Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων», προϋπολογισμού 103.316,00(με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 6057/05112018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς “ και τίτλο πρόσκλησης “Αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών.” 

Περιγραφή της πράξης:

 Στο πλαίσιο της προώθησης της Βιώσιμης Κινητικότητας , ο Δήμος Σερρών προσανατολίζεται σε υποδομές και εξοπλισμό που καθιστούν προσιτούς στο κοινό τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης , όπως το ποδήλατο. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν ,επιστρέφοντας το σε έναν από τους πέντε σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων που θα εγκατασταθούν στα εξής σημεία εντός της εποχής παρέμβασης:

i. Πλατεία Ελευθερίας

ii. Κεντρικό Πάρκο

iii. ΤΕΙ

iv. Αρχή της οδού Εξοχών

v. Τέρμα της οδού Εξοχών

  

Σκοπός της πράξης:

 Η συγκεκριμένη πράξη αποσκοπεί στην εξοικείωση των δημοτών με το ποδήλατο και τις ποδηλατικές διαδρομές, στη μείωση της χρήσης ΙΧ, στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην προστασία περιβάλλοντος.

Επίσης ,σκοπός είναι και η εύκολη πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος (όπως το κεντρικό πάρκο , η κοιλάδα) για τους επισκέπτες της πόλης των Σερρών.

POSTER