Αναβάθμιση Φωτεινών Σηματοδοτών με Προσθήκη Ηχητικών Διατάξεων για τα ΑΜΕΑ

 

espa

 

Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ”

 

Η πράξη με τίτλο”Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ”, προϋπολογισμού 72.515,20(με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 5318/28-09-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς “ και τίτλο πρόσκλησης “Αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών.”

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ηχητικών διατάξεων και του απαραίτητου συμπληρωματικού εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης για τη διέλευση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως (ΑΜΕΑ), σε υφιστάμενο ιστό σηματοδότησης.

Σκοπός της πράξης:

Με την παρούσα πράξη προωθείται η βιώσιμη αστική κινητικότητα, καθώς αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης των Σερρών μέσω της εξασφάλισης συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των πεζών και ειδικότερα ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως (ΑΜΕΑ).

 

POSTER