Ξεκίνησε, από το κτίριο του Δημαρχείου, το έργο συντήρησης και επισκευής των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών, προυπολογισμού 440.000 ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                  Σέρρες, 12 Νοεμβρίου 2018
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
τηλ. 2321083671

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέτρος Αγγελίδης-Δήμαρχος Σερρών:
“Ξεκίνησε, από το κτίριο του Δημαρχείου, το έργο συντήρησης και επισκευής των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών, προυπολογισμού 440.000 ευρώ”
 

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών, προυπολογισμού 440.000 ευρώ, αρχής γενομένης από το κτίριο του Δημαρχείου Σερρών, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, παρουσία του Αντιδημάρχου Έργων Ηλία Γκότση.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι, η συντήρηση των κτιρίων αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων. Τα δημοτικά κτίρια που περιλαμβάνονται στη μελέτη για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής είναι τα εξής:
Δημαρχείο Σερρών και η ανάπλαση της στοάς του Δημαρχείου Σερρών(υπενθυμίζεται ότι στο Δημαρχείο Σερρών υλοποιείται η β-φάση ανακαίνισης του κτιρίου, είχε προηγηθεί η πρώτη φάση ανακαίνισης το έτος 2017), το κτίριο των γραφείων της Δ/νσης Καθαριότητας, τμήμα της αποθήκης του Αμαξοστασίου, τα πρώην Δημαρχεία Σκουτάρεως και Λευκώνα, τα πολιτιστικά κέντρα Κάτω Μητρουσίου και Μονοκκλησιάς καθώς και τα κτίρια των τοπικών κοινοτήτων Βαμβακούσας, Κάτω Καμήλας, Κουβουκλίου και Κωσταντινάτου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα παραπάνω κτίρια αναλυτικά είναι οι παρακάτω:
1. Δημαρχείο Σερρών
• Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων
• Καθαίρεση και επανακατασκευή των κάθετων υδρορροών
• Ανακαίνιση των χρωματισμών εξωτερικών όψεων του κτιρίου
• Επισκευή των ξύλινων φουρουσιών, των ξύλινων επενδύσεων και της επικεράμωσης του περιμετρικού προστεγάσματος
• Ανακατασκευή του W.C. που βρίσκεται δίπλα στα Δημοτολόγια, με αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, και των επενδύσεων των τοίχων και των δαπέδων
• Κατασκευή ψευδοροφής στο γραφείο Προσόδων, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου
• Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων κυψελωτών πολυκαρβονικών φύλλων στην απόληξη του κεντρικού κλιμακοστασίου
• Σποραδικοί εσωτερικοί χρωματισμοί
• Γραφείο 23 του κτιρίου του Δημαρχείου.
Στον ευρύτερο χώρο του γραφείου 23 είναι χωροθετημένες υπηρεσίες της Δ.Τ.Υ του Δήμου όπως είναι το τμήμα Περιβάλλοντος, το γραφείο του αρμόδιου αντιδημάρχου, τμήμα της γραμματείας και του αρχείου της Δ.Τ.Υ. καθώς και βοηθητικοί χώροι (κουζίνα και τουαλέτα).
Προβλέπονται εργασίες διαρρύθμισης για τη δημιουργία χώρου αρχείου της Δ.Τ.Υ. – συσκέψεων, με διαχωριστικά από γυψοσανίδες και ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών και προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ανωτέρου χώρου. Επίσης προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής του W.C. και της κουζίνας, με νέα υδραυλική εγκαταστάση, αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, και των επενδύσεων των τοίχων και των δαπέδων στους χώρους της κουζίνας και της τουαλέτας καθώς και κατασκευή ερμαρίων και πάγκου κουζίνας σε νέα θέση.

2. Στοά Δημαρχείου Σερρών

• Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων
• Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
• Αποξήλωση πλακοστρώσεων και κατασκευή νέου δαπέδου από τεχνικούς κυβόλιθους και ταινίες επιστρώσεων (φιλέτα) διαστάσεων 30Χ60cm πάχους 5cm από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό.
• Ανύψωση των υφισταμένων φρεατίων και σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)
• Ανακατασκευή της βρύσης και την επένδυσή της με ορθομαρμάρωση

3. Κτίριο των γραφείων της Δ/νσης Καθαριότητας

• Αποξήλωση της επιστέγασης των γραφείων και τοποθέτηση πετασμάτων τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης, πάχους 80mm
• Καθαίρεση και επανακατασκευή των οριζόντιων και κάθετων υδρορροών

4. Αποθήκη (ν) στο αμαξοστάσιο

• Στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού με οπλισμένο σκυρόδεμα
• Αποξήλωση της επιστέγασης της αποθήκης και τοποθέτηση μπακλαβωτής λαμαρίνας, πάχους 1,00 mm
• Νέα τεγίδωση από ξυλεία πριστή
• Κατασκευή μεταλλικής πόρτας στην είσοδο της αποθήκης

5. Κτίριο πρώην Δημαρχείου Σκουτάρεως

• Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου πάνω από την εξωτερική σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο του κτιρίου
• Εσωτερικούς χρωματισμούς
• Αντικατάσταση των κατακόρυφων υδρορροών σε ύψος 2,50μ με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 4in

6. Κτίριο πρώην Δημαρχείου Λευκώνα
• Κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, με σύγχρονα υλικά επιστρώσεων, νέα υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, νέα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα και εργονομικό σχεδιασμό.
• Καθαιρέσεις ώστε να δημιουργηθεί η αυτόνομη χωρικά ενότητα του λεβητοστασίου με ανεξάρτητη είσοδο από την αυλή του κτιρίου
• Εσωτερικούς χρωματισμούς στο χώρο του W.C.
• Νομιμοποίηση υφιστάμενου κτιρίου

7. Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης
• Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών της Κοινότητας και ελαιοχρωματισμοί των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης.

8. Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας
• Καθαίρεση και επανακατασκευή των σαθρών επιχρισμάτων
• Αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων με σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου, καθώς και των επισκευαστικών εργασιών (μερεμετιών) που τυχόν απαιτηθούν.

9. Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίου
• Ανακατασκευή του W.C. της Κοινότητας, με αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, και της επένδυσης του δαπέδου.
• Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών της Κοινότητας
• Επισκευή – συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων και αντικατάσταση εξαρτημάτων (κλειδαριές, χειρολαβές, κ.λ.π.) για την καλή λειτουργία αυτών.
• Νομιμοποίηση υφιστάμενου κτιρίου

10. Τοπική Κοινότητα Κωνσταντινάτου.
• Νομιμοποίηση υφιστάμενου κτιρίου
• Τσιμεντόστρωση για την εξωτερική διαμόρφωση του αύλειου χώρου της Κοινότητας

11. Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Μητρουσίου.
• Ολοκλήρωση της τοιχοποιίας
• Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης

12. Πολιτιστικό Κέντρο Μονοκκλησιάς.
• Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
• Κατασκευή επιχρισμάτων

Από το γραφείο τύπου