ΚΕΔΗΣ – Πρόσληψη δασκάλας χορού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 132/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να οργανώσει όλα τα τμήματα με σκοπό ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρουσιάζει σε πολιτιστικές – χορευτικές εκδηλώσεις, είτε της επιχείρησης είτε του Δήμου Σερρών, σε συνεργασία με άλλους φορείς τις δεξιότητες των μαθητών των τμημάτων τόσο για την προβολή αυτών αλλά και για την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού στον Δήμο μας.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ.
Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού, κα. Στρατουδάκη Νεκταρία (Τηλ. 2321068915 ) καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.