Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΈΡΓΟ: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Τι περιλαμβάνει:

               Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

               Περιλαμβάνει υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων σε όλους τους βασικούς τομείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

               Συγκεκριμένα με το παρόν έργο θα δημιουργηθεί μια κεντρική διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας θα προσφέρονται, κατά το ελάχιστο, ογδόντα δυο υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες όπως μηχανή αναζήτησης, διεξαγωγή πληροφοριών, newsletters, Forum.

               Η πύλη αυτή θα αποτελεί κεντρικό σημείο εισόδου για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της άλλης ιστοσελίδας που έχει ήδη αναπτύξει ο Δήμος Σερρών (http://www.serres.gr/) και οι κεντρικές σελίδες θα είναι μεταφρασμένες στην Αγγλική Γλώσσα.

               Παράλληλα με τη δημιουργία της πύλης, θα υλοποιηθούν εγκαίρως όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις όπως: ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πολιτών και ανθρωπίνου δυναμικού στην χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το δήμο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 177.732,61 € και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η ALTEC ΑΒΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

  • υλοποίηση υπηρεσιών πληροφόρησης του πολίτη μέσω internet για τις δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του δήμου (υπηρεσίες επίπεδο 1)
  • υλοποίηση 82 υπηρεσιών λήψης της φόρμας αίτησης (downloading) μέσω Διαδικτυακής πύλης για μια υπηρεσία ή την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για την λήψη των αναγκαίων εγγράφων (υπηρεσίες επιπέδου 2)
  • υλοποίηση 23 υπηρεσιών υποβολής αίτησης για μια υπηρεσία μέσω Διαδυκτιακής πύλης (υπηρεσίες επιπέδου 3)
  • εισαγωγή διαφάνειας στην λειτουργία του δήμου, π.χ. Πρόσβαση σε θέματα- αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου
  • αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών του δήμου ως προς την παροχή υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων
  • εξοικείωση των στελεχών του δήμου και των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες των τεχνολογιών WEB στην σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου
  • βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη
  • καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη -νέες (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες στον Πολίτη
  • πολλαπλάσια εξυπηρέτηση για τους δημότες που κατοικούν ή εργάζονται εκτός δήμου