Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΈΡΓΟ: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Τι περιλαμβάνει:

               Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς … Περισσότερα

Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών

ΈΡΓΟ: «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

            Το έργο αφορά στην υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area … Περισσότερα

Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών

ΈΡΓΟ: «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών»

Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

            Το έργο αφορά στην επέκταση ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network … Περισσότερα

Ενέργειες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφ. Δημ. Διοίκηση

ΈΡΓΟ: «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Οι  θεματικές ενότητες των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών … Περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

ΈΡΓΟ: «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών»

Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σκοπός του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος από το Δήμο Σερρών.

Το ανωτέρω Σύστημα θα αποτελέσει την υποδομή για την … Περισσότερα