ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ…

Αρχική Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου

Αρχεία

doc small Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο 30.50 Kb