ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας
  4. Οικογενειακής κατάστασης(από όπου είναι ετεροδημότισσα )

εγγραφή άγαμης μητέρας

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης αν υπάρχει
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας

Αρχεία

doc small Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο 30.50 Kb