Δήμος Σερρών: Τρόφιμα σε ακόμη 80 οικογένειες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Ο Δήμος Σερρών θα διανείμει τρόφιμα σε ακόμη 80 οικογένειες που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19 στο πλαίσιο της αποδοχής δωρεάς της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος(ΚΕΔΕ).

Καλούνται οι δημότες να προσέλθουν στο Γραφείο 124 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 23213 50561 για να υποβάλουν αίτηση.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 3/12/2020 έως 8/12/2020 και ώρες 09:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Έντυπα Ε1 και Ε9

Εκκαθαριστικό Εφορίας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Βεβαίωση Ανεργίας(εάν υπάρχει)

Απόφαση ΚΕ.Π.Α.(εάν υπάρχει)

Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ(εάν υπάρχει)

Οι δικαιούχοι, κατά την παραλαβή των προϊόντων, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους στην περίπτωση που τα προϊόντα παραληφθούν αυτοπροσώπως.

Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και η αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.