1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. ΚΡΥΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ...
 6. /
 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ...

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων που ζητούν την πολεοδομική ρύθμιση ή αναθεώρηση
 2. Τεχνική έκθεση όπου θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της τροποποίησης και θα αποδεικνύεται ότι η ρύθμιση αυτή αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και δε υπαγορεύεται από ιδιωτικό συμφέρον. Η πρόταση για την τροποποίηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά ή κυκλοφοριακά ή ακόμα για λόγους αισθητικής ή εναρμόνισης με το περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα πολεοδομικά κριτήρια τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και το Άρθρο 10 του Ν.3044/2002.(όχι μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων κτλ.)
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87 σε έξι αντίγραφα, υπό κλίμακα 1:1000 ή 1:500.
  1. Τ555ο διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τοπογραφικά στοιχεία, λεπτομερή αποτύπωση της περιοχής με εμφανή τα όρια των οικοπέδων που θίγονται από την τροποποίηση και να απεικονίζονται όλα τα υφιστάμενα κτίσματα (με αναγραφή της χρήσης, του αριθμού των ορόφων, της ποιότητας, του αριθμού της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση που ρυμοτομούνται). γιατί η παράλειψη έστω και ενός μπορεί να προκαλέσει ακύρωση της τροποποίησης από το Σ.Τ.Ε. Επίσης να σημειώνονται στοιχεία των οικοδομών (εξώστες, κλίμακες, προεξοχές στέγης) και περιτοιχίσματα.
  2. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
  3. Να δηλώνεται η αρτιότητα κάθε μιας από τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται (ιδιοκτήτης, συμβόλαιο, πρόσωπο, εμβαδόν και πως είναι άρτιο – κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση, με την κύρωση της πράξης κτλ.)
  4. Αποτύπωση πλήρης – από άποψη εμβαδού και διαστάσεων πλευρών – όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από την τροποποίηση, να εμβαδομετρούνται αναλυτικά πριν και μετά την τροποποίηση. Να εμβαδομετρούνται επίσης τυχόν προσκυρούμενα ή ρυμοτομούμενα, ώστε να δείχνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες άρτιες που να καθίστανται μη άρτιες λόγω της τροποποίησης.
  5. Να αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, τα διατάγματα όρων δόμησης και ρυμοτομίας.
  6. Να υπάρχει πλήρης υψομετρική αποτύπωση της περιοχής. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές των πολυγώνων και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
  7. Οι οικοδομικές και οι ρυμοτομικές γραμμές οι οποίες δεν θίγονται με την πολεοδομική ρύθμιση σχεδιάζονται με μαύρη συνεχή γραμμή, ενώ αυτές που καταργούνται σημειώνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή. Οι οικοδομικές γραμμές που προτείνονται χρωματίζονται κόκκινες και οι ρυμοτομικές πράσινες. Να σχεδιάζονται επίσης θεσμικές γραμμές (αιγιαλός, παραλία, απαλλοτρίωση) όπου απαιτείται.
  8. Να αναγράφεται με κόκκινο μελάνι η χρήση κάθε ειδικού κοινόχρηστου χώρου που καθορίζεται από την συγκεκριμένη πολεοδομική επέμβαση (Κ.Χ., χώρος Ιερού Ναού, Βρεφονηπιακός Σταθμός κ.τλ .)
  9. Να περιλαμβάνεται απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικοπέδου.
  10. Να αναγράφεται η πόλη, περιοχή που γίνεται η τροποποίηση, οι ονομασίες και το πλάτος των οδών, οι ονομασίες των οικοδομικών τετραγώνων.
  11. Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87, προσανατολισμός (βορράς) και κλίμακα  σχεδίου.
  12. Να αριθμούνται οι ιδιοκτησίες επί του διαγράμματος και να υπάρχει πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών. Πρέπει επίσης να σημειώνονται οι ιδιοκτησίες και τα ονόματα των ιδιοκτητών που υπέβαλαν ενστάσεις.
  13. Να περιέχεται υπόμνημα συμβολισμού
  14. Το τοπογραφικό διάγραμμα να υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο «dxf», με αναγραφή της ονοματολογίας και το είδος της πληροφορίας που καταχωρείται.
 4. Αμοιβές Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 3919/2011. Αποδείξεις της αμοιβής και των κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ), που νόμιμα καταβλήθηκαν για τη σύνταξη του διαγράμματος.
 5. Φωτογραφίες που να παρουσιάζουν όλη την περιοχή επέμβασης τουλάχιστον από δύο διαφορετικά σημεία λήψης
 6. Πλήρη κατάλογο με στοιχεία των ιδιοκτητών όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την τροποποίηση, για να λάβουν γνώση.
doc small Αίτηση για τροποποίηση σχεδίου πόλης 30.00 Kb