1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Διεθνής διαγωνισμός για την...

Διεθνής διαγωνισμός για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. για τα έτη 2021-2023

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονική δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθ. Πρωτ.: 33233/05-11-2020 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 11/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 12/11/2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ..

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 13/12/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα λήξης 23:59 μμ.

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Attachments