ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)

Αρχεία

doc small Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων 29.50 Kb