ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 16-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 10 Νοεμβρίου 2016 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 22
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ        

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΣ για 15-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σέρρες 9 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 21
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 26 -10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σέρρες 20 Οκτωβρίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 20
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 11 -10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σέρρες 5 Οκτωβρίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 19
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΣ για 19 -10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 3 Οκτωβρίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 18
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΣ για 3 -10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες 27 Σεπτεμβρίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 17
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 28-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες 22 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 16
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 24 -8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 18 Αυγούστου 2016 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 14

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Π Ρ Ο Σ:κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, … Περισσότερα

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. στις 20/7/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 14 Ιουλίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.:13
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.
Περισσότερα