Αριθμ. Απόφασης:187 / 2024 ΘΕΜΑ: Ορισμός της ημερομηνίας από 17 έως 21 Ιουνίου 2024 για την πραγματοποίηση της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2024

Αριθμ. Απόφασης: 187 / 2024

ΘΕΜΑ: Ορισμός της ημερομηνίας από 17 έως 21 Ιουνίου 2024 για την πραγματοποίηση της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2024