Απόφαση 9/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ), ιδιοκτησίας ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Δημητρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κ. Καραμανλή – Εμμ. Ανδρόνικου γωνία, στις Σέρρες.