Απόφαση 10/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Επανεξέταση της υπ’ αριθμό 14/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών σχετικά με τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ στην ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΒΟΣ Κ. – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ο.Ε., με εκπρόσωπο τον κ. Χατζόπουλο Χαράλαμπο, στο 1ο χιλ. Σερρών – Δράμας»