Απόφαση  678 / 2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 888/2017 Α.Δ.Σ. ¨Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής οργάνωσης και ρυθμίσεων στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής-Κηφισιά της πόλης των Σερρών.

Απόφαση  678 / 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 888/2017 Α.Δ.Σ. ¨Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής οργάνωσης και ρυθμίσεων στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής-Κηφισιά της πόλης των Σερρών.

Η εφαρμογή του θ’ αρχίσει από την ημέρα έγκρισης του, την δημοσίευση της παρούσης στον τακτικό τύπο και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.serres.gr (ολόκληρος ο κανονισμός).