Απόφαση 6/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ) ιδιοκτησίας SHALAMANOVA KATYA πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Εθνικής Αντίστασης 37.

Εισήγηση από: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων