Απόφαση 5/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 /2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ 56.10 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ) ιδιοκτησίας ΤΖΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκπροσώπου της ΤΟΞΟΤΗΣ Ε.Ε., πού βρίσκεται στις Σέρρες, στην οδό Κ. Καραμανλή 1”
Εισήγηση από: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων