ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2022 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 5/2022
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σταμπωτό στον πεζόδρομο από την γέφυρα έως το γήπεδο»

Attachments