ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ1 56.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ & ΚΑΔ2 56.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμανλή 20 ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑ του Κώστα”