ΑΠΟΦΑΣΗ 40/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ. 56.30 που βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου και Κ .Καραμανλή ιδιοκτησίας ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Δημητρίου».