ΑΠΟΦΑΣΗ 39/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 39 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Κατάρτιση Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Σερρών»