ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της Κωνσταντίνου Άντριας του Κωνσταντίνου, στην οδό Κων.Καραμανλή 20 στις Σέρρες».