ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” ΕΝΒΙΤ ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ HAYAT ” με εκπρ. τον ΜΑΜΑΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του Χρήστου στην οδό Αγίας Σοφίας 1 στις Σέρρες».