ΑΠΟΦΑΣΗ 30/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας AMIGO MEXICANO IΚΕ στην οδό Κουντουριώτου και Σκρά 6».

30-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ.Ο AMIGO MEXICANO IKE