ΑΠΟΦΑΣΗ 29/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 29 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2023».

29-2023 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ