Απόφαση 3/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτόστρωσης Δήμου Σερρών έτους 2019»

Εισήγηση από: Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας
H Προϊσταμένη: Μαδεμλή Ελένη
O Διευθυντής: Πάλλας Χρήστος