ΑΠΟΦΑΣΗ 28/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ )56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ) πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Κουντουριώτου 24 ιδιοκτησίας ΒΟΡΟΣΙΛΟΒ ΟΛΕΓΚ εκπρ. της ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Ε».