ΑΠΟΦΑΣΗ 27/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. . 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ ) πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδο Π. Τσαλδάρη 18 ιδιοκτησίας ΜΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κων/νου»