ΑΠΟΦΑΣΗ 27 /2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” ESTIA CITY SERVICES MONΟΠΡΟΣΩΠΗ I K E. ” με εκπρ. τον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αναστασίου στην οδό Εξοχών 53 στις Σέρρες»