ΑΠΟΦΑΣΗ 26/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ στην οδό Χατζηϊακώβου 4».

26-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ