ΑΠΟΦΑΣΗ 25/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Πασχάλη στην οδό Δημοσθένους Φλωριά 6 στις Σέρρες».

25-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ.Ο ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ